17. 5. 2008

Gymnázium Křenová

Brodské zpívánky 2008

Festival pěveckých sborů v Uherském Brodě

Ano, je tomu tak, nadešlo krásné jarní ráno a náš sbor se začal seskupovat, jako většina největších brněnských umělců, u Janáčkova divadla. Po chvilce čekání na poslední zpěvačku a následujících dvou hodinách cesty superautobusem jsme se dostali do Uherského Brodu, jednoho z možných rodišť Jana Amose Komenského, kde Unie českých pěveckých sborů pořádala další ročník festivalu Brodské zpívánky.

Zavítaly sem sbory z různých koutů Moravy, aby se mohly představit ostatním, podívaly se, jak to funguje i u jiných sborů, nasbíraly nějaké další známosti, zkušenosti a inspiraci. Sbormistři a sbormistryně si také mohli po všech výstupech vyslechnout připomínky a rady odborných porotců, kteří celé představení pozorně sledovali z balkónu. Mezi prvními vystoupily sbory nejmenších z účastníků, Dětský pěvecký sbor Amosek Uherský Brod a Dětský pěvecký sbor Perličky Brno, ve kterých účinkovali sice malí, ale přesto velmi šikovní začínající umělci ve věku zhruba do 10-ti let. Pozornost si tyto děti dokázaly udržet nejen svými roztomilými hlásky, ale také velkým nadšením, které bylo někdy mírně zastíněno trémou. Za věkově starší můžeme považovat sbory Dětský pěvecký sbor Comenius Uherský Brod a Pěvecký sbor Gymnázia Hodonín, také Dívčí komorní sbor Cantica laetitia Zlín, který, stejně jako druhý sbor reprezentující město Zlín - Dětský pěvecký sbor Cantica Zlín - taktéž pod vedením  sbormistra Josefa Surovíka, se poslouchal jako líbezná báseň! Myslím si, že kdo slyšel tento sbor také poprvé, musel být stejně příjemně překvapen jako my tím, jak neuvěřitelně profesionální výkon (vzhledem ke svému věku) tento sbor podal! Festivalu se také účastnil téměř sousedský sbor Mladí madrigalisté z Gymnázia Vídeňská v Brně, jehož pěkné vystoupení nás inspirovalo ke společnému koncertu, který by se mohl uskutečnit na podzim tohoto roku.

Náš sbor coby festivalový nováček se zapsal dobře i přesto, že jsme nebyli kompletní. V námi prezentovaných písních (moravská lidová Mezi horami, swingový kánon Doo ba, spirituál Heaven a židovská píseň Hevenu shalom alechem) porota vyzdvihla barvu našeho zvuku a kvalitní hlasový základ a do budoucna nám dala i několik inspirativních rad, co můžeme zlepšovat. Naše vystoupení doprovodila na saxofon vynikající hudebnice Terka Pantůčková (jako saxofonistka s námi hrála poprvé), za klavír zasedla paní profesorka Veronika Audyová, která nás podpořila nejen klavírním doprovodem, ale i drobnými hudebními radami. Největší zásluhu na povedeném výkonu má ale bezpochyby naše sbormistryně Milena Tomanová, bez které by to  nešlo a které za všechno moc děkujeme! A tak se těšíme na další úspěšné koncerty, protože nás vždy pobídnou a inspirují k další práci, která je přece naším koníčkem!

Terka Dufková

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.