15. 6. 2009

Gymnázium Křenová

Výměna Brno – Utrecht

    Projekt je součástí dlouholeté spolupráce Brna a Utrechtu. V rámci partnerství nizozemské střední školy Leidsche Rijn College a našeho gymnázia jsme v květnu 2009 navázali na úspěšnou první část výměnného pobytu z října 2008 (návštěva českých studentů v Utrechtu) týdenním pobytem nizozemských studentů v Brně.    Cílem projektu je poznání reálií a srovnání způsobu života obyvatel obou zemí, vzájemná spolupráce studentů obou škol a v neposlední řadě také zdokonalení jazykových dovedností studentů vzhledem k nutnosti komunikace s nizozemskými studenty v anglickém jazyce.    Výměnného pobytu se zúčastnilo 18 studentů a 2 vyučující z Leidsche Rijn College, o které se starala stejně početná skupina studentů a vyučujících z Gymnázia Křenová. Nizozemští studenti byli ubytováni v rodinách českých studentů.    První den po příjezdu jsme ukázali našim hostům školu a zavedli je do některých hodin. Po obědě ve školní jídelně jsme šli na prohlídku města Brna, při které jsme navštívili Starou radnici, Kapucínskou kryptu, Petrov a kasematy hradu Špilberk. V dalších dnech jsme uspořádali výlet do Moravského krasu s návštěvou Punkevních jeskyní a pivovaru Černá Hora. Následoval výlet do Lednice s prohlídkou zámku a zámeckého areálu. Program pátého dne byl pro naše hosty nejspíše nejzábavnější – pluli jsme Brnem na kánoích a raftech po řece Svratce až do Pisárek, kde jsme po přejezdu na laně přes řeku překonávali překážky v nově vybudovaném lanovém centru Jungle Park. Poslední den před odjezdem jsme uspořádali ve škole malou Pizza Párty, po které už poslední večer v Brně strávil každý po svém – některé zaujala návštěva muzeí v rámci Brněnské muzejní noci, jiní např. protancovali večer v tančírně.    V neděli po poledni jsme našim hostům naposledy zamávali na autobusovém nádraží u hotelu Grand a nyní se již můžeme těšit na další pokračování spolupráce obou škol.