25. 8. 2011

Gymnázium Křenová

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu vydáváme

  • současným studentům školy na základě předloženého studijního průkazu,
  • studentům nově přijatým do 1. ročníku čtyřletého i šestiletého studia na základě předloženého rozhodnutí o přijetí,
  • absolventům gymnázia na základě předloženého maturitního vysvědčení.
Kopii maturitního vysvědčení ověřujeme VÝHRADNĚ po předložení originálu maturitního vysvědčení!