26. 4. 2012

Gymnázium Křenová

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2012/2013 a informace o dalším postupu pro přijaté studenty naleznete zde.

Zápisové lístky a odvolání můžete nosit do kanceláře školy každý pracovní den od 8.00 do 15.30 hod. či poslat poštou.