18. 9. 2012

Gymnázium Křenová

„Nové školní budově“ už je 100 let

K příležitosti 100. výročí zahájení výuky II. české státní reálky v budově na Křenové si dovolujeme krátce citovat z Curricula vitae naší školy, které na základě historických sborníků a výročních zpráv sestavil Robert Gill.

Požadavek ředitele Františka Šujana ochotně podpořili zemští školní inspektoři Alois Vlk a Jan Mayer i dvorní rada František Navrátil a do Vídně směřovala zpráva doporučující místo adaptace provést novostavbu o 11 třídách, uskutečněnou na dosavadním místě za provozu školy. Proto také jedna z prvých služebních cest ředitele Františka Šujana vedla do Vídně, kam se vypravil přednést „uctivou prosbu“ o budovu ministru Marchetovi a jeho podřízeným. Ti slíbili podporu, ale jeden z dvorních radů hned upozornil, že „obyčejnou cestou to půjde velmi zvolna“. „Pochopil jsem...“, vzpomíná o čtvrtstoletí později dr. František Šujan; a třebaže slova „lobby“ ani „lobbovat“ nebyla tehdy u nás ještě známa, do činnosti, kterou označují, se pustil s nevídanou razancí. Přesvědčil poslance za Brno dr. Fr. Slámu, Jana Šrámka a Tomáše Eduarda Šilingera. Jejich přímluvy způsobily, že školu navštívil ministr-krajan Karel Prášek a po prohlídce prohlásil, že se „vší mocí přičiní, aby ústav dostal budovu novou“. Vyhráno ovšem ještě nebylo, ministr i poslanci museli záležitost několikrát urgovat. Z původně plánovaných 460.000 K bylo na stavbu povoleno 385.000 K, na vnitřní zařízení jen 35.000 K. Termín dokončení 1. 9. 1912 byl dodržen. Po vybavení učeben a tělocvičny (odborné pracovny musily zatím počkat) rozeslalo ředitelství a profesorský sbor II. české státní reálky pozvánky na slavnost otevření nové budovy školní dne 18. 9. 1912.

Slavnostní program vypadal následovně:

9.00 hodin: mše v chrámu sv. Petra a Pavla,
10.30 hodin: přivítání hostů ve vestibulu školy a svěcení budovy (následovaly proslovy zúčastněných, rakouská hymna a zápis do pamětní knihy).

Zdroj obrázku: www.encyklopedie.brna.cz