9. 11. 2012

Gymnázium Křenová

Oznámení

  • V pátek 16. listopadu 2012 obdrží studenti od třídního prof. přehled klasifikace za 1. čtvrtletí a předloží jej rodičům k podpisu.
  • V pondělí 19. listopadu 2012 v 17.00 hod. se konají třídní schůzky, po nichž mohou rodiče do 19.00 hod. konzultovat prospěch a chování svých dětí s jednotlivými vyučujícími.
  • Setkání Klubu rodičů proběhne ve sborovně v 17.30 hod.