12. 12. 2012

Gymnázium Křenová

Matematické přednášky

V rámci oslav 105. výročí založení školy proběhly na Gymnáziu, Brno, Křenová 36 dvě zajímavé přednášky pana docenta Šimši. Ta první o názorné goniometrii v trojúhelníku se uskutečnila 28. listopadu a věnovala se mimo jiné také goniometrickým vzorcům, které nejsou u studentů zrovna nejoblíbenější. Po názorném grafickém znázornění se na nás již tyto vzorce netváří tak složitě . Ve druhé přednášce 12. prosince o anatomii trojúhelníku jsme se dozvěděli více o o vztazích mezi útvary souvisejícími s tímto třívrcholovým útvarem – prostřednictvím interaktivního grafického programu. Velmi děkujeme panu docentu Šimšovi za obě přednášky i za poznání, že jeho informačně hutné a nabité přednášky nevyžadují tvorbu zápisu. Jan Pokorný (4.B4)