14. 1. 2013

Gymnázium Křenová

Den otevřených dveří 5. února

 

Gymnázium, Brno, Křenová 36 a Klub absolventů GBK
při příležitosti oslav 105. výročí založení školy a 100. výročí otevření nové školní budovy srdečně zvou všechny absolventy, přátele školy a zájemce o studium na slavnostní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

který proběhne v úterý 5. února 2013 od 14 do 18 hodin.

 

PROGRAM:

  • komentovaná prohlídka školního areálu,
  • setkání zájemců o studium a jejich rodičů s vedením školy ve školní jídelně (14.30, 15.30, 16.30 a 17.15 h.),
  • prezentace Klubu absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36 a setkání absolventů (třída 2.C4, přízemí),
  • setkání bývalých i současných členů pedagogického sboru ve sborovně v 15.00 hod.,
  • přednáška o historii gymnázia a jeho významných osobnostech v 16.30 hod. (třída 2.B4, přízemí),
  • prezentace výuky vybraných předmětů,
  • vystoupení školního pěveckého sboru,
  • výstava výtvarných děl studentů i absolventů gymnázia,
  • výstava historických fotografií a maturitních tabel,
  • prodej výročního almanachu gymnázia.