5. 4. 2013

Gymnázium Křenová

Třídní schůzky

V pátek 12. 4. 2013 přinesou studenti rodičům k podpisu klasifikační arch se zápisem všech známek i s průběžnou klasifikací za 3. čtvrtletí.

V úterý 16. 4. 2013 v 17.00 h proběhnou třídní schůzky. Konzultace s vyučujícími budou do 19.00 h. V 17.30 h bude ve sborovně schůzka Klubu rodičů.