25. 6. 2013

Gymnázium Křenová

Barevný den - radiochemie

Barevný den je velmi oblíbená akce mezi studenty gymnázia, kdy mají možnost zúčastnit se řady zajímavých aktivit. Již tradičně nabízím skupince studentů podívat se na Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU. Letošním tématem se stala radioaktivita.V následujícím článku se dozvíte, jaké zážitky si odnesla Lucka Malingerová z 1.A6.

Tenhle den začal pěkným lijákem. To ovšem naší osmnáctičlenné skupince nevadilo. Mířili jsme totiž do tepla a sucha na Masarykovu universitu, kde nás čekalo chemické dopoledne. Hlavní téma byla radiochemie. Budova university nás uchvátila nejen svou moderností, ale hlavně velikostí a spletí chodeb. Ale to hlavní mělo teprve přijít. Paní profesorka Richterová nás zavedla (absolutně nechápu jak) do laboratoře, kde už na nás čekal pan  Mgr. Jiří Křivohlávek, který nám vyprávěl o radioaktivitě. Popsal nám, že je to vlastně rozkládání jádra atomů a to produkuje záření, kterého známe tři druhy a popsal nám, tak, aby to naše mozečky pobraly, v čem se liší a také,  jak se proti nim dá chránit. Nechal kolovat spoustu přístrojů, jak jednodušších, tak i těch složitějších, kterými se radioaktivita dá změřit, i na jakém principu fungují, přičemž horečně kreslil na tabuli. Taky nám poslal několik radioaktivních věciček, včetně radioaktivního mýdla, jemuž jsem se musela smát. Paní profesorka občas vstoupila do výkladu (nejčastěji proto, aby nás z něčeho vyzkoušela) a tak čas utíkal velmi rychle. Potom následovala dvacetiminutová pauza, při které se někteří členové našeho „oddílu“ odebrali občerstvit do bufetu a po uběhnutí již zmíněné lhůty jsme se celí horliví drali ke dveřím, jelikož přišla část s pokusy, které naše třída zbožňuje. Připravil si je pro nás pan Mgr. Michal Babiak, což je veselý, slovensky mluvící chlapík. Ukázal nám toho spoustu. Kromě sloní zubní pasty, která jen tak mimochodem v podstatě vybuchla a přilepila se na strop, jsme viděli také zapalování vodíku, jak ležícího v lavórku, tak letícího (to měla na starost paní profesorka Richterová), co dokáže zkapalněný dusík, se kterým jsme si nebyli schopni přestat hrát, svítící roztoky a spoustu dalšího. Myslím, že jsme se výborně bavili všichni a že jsme si toho hodně odnesli. Kromě ozáření radioaktivním mýdlem také spoustu zážitků a možná, že nám tam utkvěla i nějaká ta užitečná informace. Když to shrnu, bylo to báječné odpoledne, věnované úžasnému hravému předmětu, na které budeme dlouho vzpomínat.

Lucie Malingerová 1.A6

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.