16. 10. 2013

Gymnázium Křenová

Exkurze do Studovny starých tisků a rukopisů

Ve středu 16. října navštívili studenti 3. ročníků v rámci dějepisného semináře Studovnu starých tisků v Moravské zemské knihovně.

Díky ochotě pracovnic MZK si studenti mohli prohlédnout vzácné, nádherně iluminované středověké rukopisy i unikátní prvotisky nebo třeba text, který vlastnoručně napsal Jan Ámos Komenský. Zatímco se jedna skupina studentů věnovala rukopisům a starým tiskům, druhá skupina procházela ostatní studovny a pracoviště Moravské zemské knihovny a seznamovala se s jejím chodem.