5. 12. 2013

Gymnázium Křenová

Exkurze do brněnské mešity

Ve čtvrtek 5. prosince jsme v rámci společenskovědního semináře navštívili mešitu na ulici Vídeňská. Jelikož letos probíráme náboženství a právě minulý týden jsme načali islám, bylo to pro nás opravdu zajímavé.

Nezasvěcený člověk přicházející cestou, kterou jsme přišli i my, by si této budovy asi těžko všiml. Ovšem pokud se podíváme na fotografie nebo projdeme okolí, zjistíme, že tato stavba je přeci jen obrovská. Bylo ale znát, že paní profesorka Nohelová tam nebyla poprvé, a tak nás nasměrovala přímo k hlavním dveřím. Než jsme se vydali do útrob modlitebny, museli jsme si zout boty. To bylo snad jediné pravidlo, na které nás upozorňovala jak paní profesorka, tak informace pro návštěvníky na webových stránkách brněnské mešity. Jakmile jsme si odložili i kabáty, šli jsme si mešitu prohlédnout. Viděli jsme hlavní modlící místnost pro muže, kde bylo na první pohled jasné, kterým směrem se muslimové modlí, a kde tím pádem leží Mekka, menší prostor pro ženy v patře a sousedící místnost, kde si během modliteb mohou pohrát děti.

Během naší návštěvy jsme nezastihli žádného muslima, který by se zrovna modlil. Po celou dobu sezení v místnosti, kam se při páteční modlitbě vejde až 60 mužů, jsme zahlédli, kromě našeho přednášejícího a jeho syna, pouze dva další muže. Pokud jde o vzhled interiéru, celkem mne to udivilo. Po několika návštěvách kostelů v tomto školním roce v rámci dějepisu to byla velká změna. Podlaha pokrytá koberci, sněhově bílé zdi se zlatorudými ornamenty a nápisy v arabském písmu. Podél jižní zdi byly vystaveny fotografie chrámu v Mekce. Co upoutalo moje oko hned, byla velká knihovna se spoustou svazků s nádhernými hřbety a opravdu by mne zajímalo, co všechno v nich bylo napsáno. Jsem totiž přesvědčena, že to všechno nebyly svazky Koránu.

Pán, který nám poskytl něco jako přednášku, nám tedy doplnil základní informace zajímavostmi, ke kterým se kolikrát ve vyučování nedostaneme. Nakonec jsme mohli klást otázky. Nejprve se nikomu do ptaní moc nechtělo, ale nakonec jsme ze sebe přeci jen něco dostali.

Na závěr bych snad mohla jen dodat, že i přesto, že islám je snad jediné náboženství, pro které nemám úplné pochopení, návštěva mešity se mi líbila. Seznámili jsme se s mnohým novým a nic nám nebylo na škodu. Pokud vám bude, ať už ve škole nebo kdekoliv jinde, nabídnuta možnost navštívit brněnskou mešitu, rozhodně nad tím pouvažujte.

Veronika Starova, 5.A6