26. 3. 2014

Gymnázium Křenová

Přednášky „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“

Ve dnech 19. 3. 2014 a 26. 3. 2014 jsme pro studenty biologického semináře uspořádali přednášky na téma „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“, které si pro nás připravila paní profesorka RNDr. Jana Šmardová, CSc., která pracuje na Ústavu patologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Přednášky se konaly v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“, CZ.1.07/1.1.00/44.0006, který na naší škole běží od října 2013.

V úvodní části přednášky „Jak vznikají nádory?“ nám paní profesorka připomněla, jaké mají buňky našeho těla vlastnosti a jak spolu navzájem spolupracují a komunikují tak, aby bylo zabezpečeno správné fungování celého organismu.

Poté nás poutavým, a pro nás laiky velmi srozumitelným způsobem, provedla všemi kroky, kterými prochází tělní buňka při své přeměně v buňku nádorovou. A že to není pro buňku nic jednoduchého překonat všechny obranné a opravné mechanismy, kterými náš organismus disponuje. A aby toho nebylo málo, tak po své „proměně“ musí nádorová buňka ještě přesvědčit ke spolupráci okolní buňky, aby si zabezpečila dostatek živin, mohla se dělit a dát tak vzniknout nádoru. Doufám, že nám ostatní dají za pravdu, když řekneme, že proces vzniku nádoru v lidském těle je z pohledu molekulárního biologa, kterým paní profesorka je, úžasný.

Po závěrečných slovech paní profesorky byl prostor pro dotazy našich studentů. Studenti se zpočátku ostýchali, ale po chvíli se rozpoutala bouřlivá diskuse.

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]

 

 

 

 

 

O týden později nás paní profesorka navštívila znovu. Tentokrát s přednáškou na téma „Analýza mutací nádorového supresoru p53“. V průběhu přednášky nás seznámila nejen s tím, jak nádorový supresor p53 chrání naše buňky před proměnou v buňky nádorové, ale i s tím, jak jeho mutace zdravé buňky ovlivňují. Studenti se též seznámili s metodami, které se používají při diagnostice mutací nádorového supresoru p53.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat paní profesorce Šmardové, že si na nás udělala čas, a také všem, kteří se na přípravě přednášek podíleli.

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]

 

 

 

 

 

Těšíme se na shledání na další přednášce

Za biologii Lenka Ryšavá a Vendula Sůrová

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.