1. 4. 2014

Gymnázium Křenová

Pedagogická praxe vysokoškolských studentů výtvarné výchovy

V průběhu letošního školního roku vedly v rámci své pedagogické praxe několikahodinovou výuku výtvarné výchovy Yveta Kalousková, studentka oboru výtvarná výchova na pedagogické fakultě, a Michaela Macková, studentka oboru estetická výchova na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Svým přístupem oživily průběh předmětu, protože obě plně využily kreativní metody jako je například dramatická výchova nebo happening. Tak společně se studenty dosáhly výstupů, na jejichž základě jsme mohli vytvořit dvě hesla z dějin moderního výtvarného umění: LAND ART a BODY ART.
Blogy, kde jsme tato hesla zpracovali i s fotodokumentací, nejen dokládají interaktivní způsob práce ve výtvarné výchově, ale mohou sloužit i jako materiál, ze kterého lze vycházet při další výuce podobného charakteru: http://studentslandart.blogspot.cz/
[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]