25. 4. 2014

Gymnázium Křenová

Přednáška na téma Periodická tabulka

V pátek  25. 4. 2014  byli  studenti  3.A,  1.B  a  3.B  pozváni  na  přednášku  doc.  RNDr.  Josefa Novosada, CSc., která byla na našem gymnáziu realizována v rámci přírodovědného projektu.

O tom, že periodická tabulka je naprosto legální tahák každého chemika, nikdo nepochybuje, proto bylo zajímavé seznámit se nejen s její historií, ale i současným stavem.

Přednáška  začala  opravdu  od  počátku  –  Big  Bang  (velký  třesk)  -  si  každý  spojuje  se vznikem  vesmíru,  ale  ne  každý  si  uvědomí,  že  se  jedná  rovněž  o  vznik  prvků  procesem nukleogeneze…  Přes  alchymii  se  posluchači  přenesli  do  19.  století,  kde  již  byla identifikována  řada  prvků  a  vědci  se  je  snažili  nějakým  způsobem  seřadit  do  logického systému.  Před  všem  známým Dmitrijem  I. Mendělejevem,  se  o třídění  prvků  snažili i  např. L.  Gmelin,  B.  de  Chancourtois,  J.  Newlangs  či  J.  Meyer,  jejichž  jména  jsou  známá  pouze nadšeným  chemikům.  Na  druhou  stranu  i  vědci  20.  století,  kteří  se podíleli  na  objasnění stavby  atomu  (J.  Tomson,  N.  Bohr),  byli  systémem  prvků  fascinováni  natolik,  že  si  sami sestavili  vlastní  periodickou  tabulku.  Jak  všichni  víme,  dnešní  periodická  tabulka  vychází z Mendělejevovy soustavy prvků a obsahuje již 114 prvků (k 1. 5. 2013).

Přednášku  sledovalo  65  studentů,  kteří  se  na  konci  odvděčili  panu  docentovi  zaslouženým potleskem.

[pe2-gallery album="http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/gymkren/albumid/6007062275426730001?alt=rss&hl=en_US&kind=photo" ]