26. 6. 2014

Gymnázium Křenová

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu na našem gymnáziu vydáváme:

- stávajícím studentům na základě řádně vyplněného studijního průkazu; - novým studentům čtyřletého studia na základě předloženého občanského průkazu; - novým studentům šestiletého studia na základě předloženého rozhodnutí o přijetí ke studiu na našem gymnáziu.

Zájemci o školou ověřenou kopii maturitního vysvědčení si s sebou přinesou originál i oboustrannou kopii maturitního vysvědčení.