7. 10. 2014

Gymnázium Křenová

Exkurze k Boskovickému pokladu

V lesích poblíž Boskovic byl roku 2010 objeven poklad. Nalezený hliněný džbán ukrýval mince z období 14. až 17. století, které si majitel schoval pod zem zřejmě před Švédy pustošícími v závěru třicetileté války naše území. Nálezce poklad neodevzdal a rozprodal. Policii se však podařilo zachránit džbánek a více než 2 tisíce mincí. Ty jsou nyní vůbec poprvé v úplnosti vystaveny veřejnosti v Moravském zemském muzeu. Tuto jedinečnou výstavu jsme v úterý 7. října navštívili se studenty 3.C a 5.A v rámci dějepisného semináře.
Studenti si mohli prohlédnout, čím se na našem území i v Evropě platilo od dob posledních Přemyslovců až do doby třicetileté války, včetně unikátních dobových falzifikátů. Zvláštní pozornost výstava věnuje mincím raženým zde na Moravě. Díky Boskovickému pokladu si studenti mohli udělat názornou představu, jaké mince byly na našem území v oběhu a "kolik stálo vykrmené tele" či jiné zboží na rynku v době raného novověku.