5. 11. 2014

Gymnázium Křenová

Mapování ve Střelicích

Dne 5. listopadu  se celá naše první D vypravila v rámci terénního cvičení ze zeměpisu do Střelic u Brna zmapovat využití krajiny a zpracovat úkoly ve skupinách na různá témata.

Sešli jsme se ráno v 7.20 na brněnském hlavním nádraží a poté se vypravili vlakem do Střelic. Cesta nám zabrala necelých dvacet minut, než jsme se stačili vzpamatovat, stáli jsme na nástupišti nádraží třítisícového městysu.

Po příjezdu se  skupiny vydaly svými směry podle instrukcí, které jsme dostali od pana profesora, každá z nich měla zadaný jiný úsek k mapování a navíc ještě úkoly k jednomu z témat, které jsme si ve škole zvolili. Všichni si mohli promyslet strategii své práce, k práci jsme mohli využít GPS navigace, internet. Žáci měli například zpracovat životní prostředí v obci, strategii nakládání s odpady, strukturu služeb, průmyslu a zemědělskou činnost, zajištění sociálními službami nebo dopravní obslužnost obce. Některé otázky byly dohledatelné na internetu či zjistitelné na obecním úřadě, jiné spočívaly v dotazníkovém šetření vzorku populace. Při pohybu v terénu žáky neustále kontroloval pan profesor Karmazín, zajímaly ho hlavně zápisy a nákresy mapek.

Po uplynutí stanoveného času jsme se všichni sešli na střelickém nádraží, kde si pan profesor prohlédl výstupy svých svěřenců. Z poznatků a nákresů měli žáci do týdne vyhotovit závěrečný projekt obnášející mapu sledovaného území a odpovědi na doplňující otázky.

Mapování bylo celkem úspěšné a snad i zábavné, určitě to byla pro většinu žactva přínosná zkušenost.

Klára Borešová, Eliška Tobiášová, Petr Karmazín