5. 11. 2014

Gymnázium Křenová

Elita z Křenové okouzlila Fakultu sociálních studií

Existují dva typy studentů – ti první už v prváku vědí, čím chtějí být, na kterou vysokou školu směřují, a tak na svém snu dřou a jednoho dne se jim toto úsilí pravděpodobně vyplatí. Pak je tu ta druhá část – maturanti, kteří si ještě v listopadu nejsou jistí, co že to budou za rok vlastně dělat. Kéž bych mohla říct, že jsem jedna z prvně jmenovaných, ale bohužel to tak není. Naštěstí nejsem ale úplně ztracený případ a už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou přihlásit se a s dávkou štěstí se i dostat na obor „Mediální studia a žurnalistika“ na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Den otevřených dveří bude ovšem až za dlouho a první kolo Národních srovnávacích zkoušek je už v prosinci.  Fakulta sociálních studií však pořádala v pátek 7. listopadu Multimediální den, věnovaný, jak už lze odhadnout z názvu, právě oboru, kterému se chci věnovat. Nejenže je to příležitost, kde si studenti mohou ověřit přímo u studentů, jak to na škole funguje, ale pokud by někdo stále nevěděl, kam si podat přihlášku, získá tu spoustu informací také o jiných oborech této fakulty, popřípadě i ostatních fakult.

Naše škola nám poskytla možnost se tam jít v rámci vyučování podívat. Po vstupu do budovy jsme se zaregistrovali a vyšli do třetího patra, kde jsme se usadili v aule a čekali na zahájení programu. Nejprve byly předány ceny za tři nejlepší tvůrčí bakalářské práce a poté následovala beseda „Zachrání nové projekty žurnalistiku?“ Své nám k tomu řekli Robert Čásenský, šéfredaktor magazínu Reportér, Miloš Čermák, šéfredaktor iHNed.cz, Michal Klíma, zakladatel Tablet Media, a Dany Stejskal, šéf OPIO.cz, který mezi zbylými pány působil ve svém tričku a džínách až moc free. Diskuze byla zajímavá, ale bavili se převážně o věcech spojených s vydáváním, zpoplatněním webových novin, výdaji a příjmy. Nejsem si jistá, zdali to bylo k něčemu zúčastněným středoškolákům, ale pro studenty bakalářského či magisterského studia to mohlo být užitečné.

Další program se nám zamlouval už o dost více. Sešli jsme do atria FSS, kde se konal Mediální jarmark souběžně s besedou „Život moderátorů“. Hned u vchodu jsme se zastavili u stolečku s nápisem „Informace o studiu“. Přesně to jsme potřebovali, jelikož nám o tři dny dříve na Gaudeamu nikdo nic pořádně nevysvětlil a v posledních dnech nastaly jisté změny v přijímacích zkouškách, o kterých nebylo nic k nalezení ani na internetu. Slečna byla velice komunikativní a věděla vše o FSS a FF Masarykovy univerzity a velmi diskrétně nás provedla i svými zkušenostmi ze semestru na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 

Plni informací jsme se přesunuli ke stánku Mladé fronty Dnes, kde nás i vyfotili profesionálním fotoaparátem.  Výslednou fotografii poslali do Prahy, kde to někdo odsouhlasil, a my jsme se u vedlejšího počítače objevily na titulní straně novin a mohly si s kamarádkami vytvořit také název článku. Každá jsme si domů odnesla kopii této strany velikosti A3 a můžeme tak balamutit vnoučata, že jsme byly v novinách.

 

Po sladkém pohoštění jsme vyjeli výtahem do studia univerzitního „Radia R“. Slečny nám vysvětlily, co rádio vysílá, kdo se může stát on-air a off-air týmu (mají tam spoustu členů i z VUT nebo z JAMU) a nakonec nás po trojicích nechaly vstoupit do vysílací místnosti. Čekaly jsme, že se jen podíváme, jak kluci vysílají, a budeme potichu stát v koutku, ale jaké to pro nás bylo překvapení, když jsme byly vyzvány, abychom promluvily do éteru. Stalo se a jako zkušenost se to počítá. Později ten den jsme si to poslechly na internetu a zasmály se.

Chtěla bych tímto poděkovat paní profesorce Klímové, která nám zařídila tuto návštěvu a pomohla tak mnohým z nás v rozhodování. Bylo skvělé vidět jak prostory této fakulty, tak novinové a televizní redakce, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak se co dělá.

Veronika Starova, 6.A