11. 11. 2014

Gymnázium Křenová

5.A v transfúzní stanici

Již tradičně studenti 3. ročníků navštěvují transfúzní stanici ve Fakultní nemocnici Brno. Svůj zážitek z exkurze na několika řádcích shrnula Alena Špaňhelová.

Dne 11. 11. 2014 v ranních hodinách dorazila naše početná skupinka 5.A do fakultní nemocnice v Bohunicích, tedy konkrétně na její transfúzní a tkáňové oddělení. Zájem, který možná u někoho vyvolalo poučné a jen lehce náborové video o tom, jak to chodí při darování krve, byl velmi rychle zmírněn, když jsme viděli vak na odebranou krev i s jehlou, která se k odběru používá. Dozvěděli jsme se, že plná krev, tedy taková krev, která nám normálně koluje v žilách, se tu dělí pomocí centrifugy na erytrocyty, krevní plazmu a trombocyty a skladuje se už pak pouze takto rozdělená. Také už víme, že manipulace s darovanou krví je dnes už díky zmiňovaným vakům mnohem bezpečnější, protože vlastně celý proces probíhá v uzavřeném prostředí.

V registru tohoto oddělení je až 15 000 dárců, díky kterým za rok získají například více než 7000 litrů krevní plazmy. Každý dárce musí vždy vyplnit dotazník a jeho krev je podrobena vyšetřením, aby bylo jisté, že nikoho ničím nenakazí. Darování krve je dobrovolné a jak už slovo „darování“ napovídá, také za něj nedostanete zaplaceno. Červený kříž ale pravidelně oceňuje takzvané bezpříspěvkové dárce krve vyznamenáními. Je to například od bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů, až po Plaketu ČČK Dar krve-dar života za 250 odběrů. Součástí poučných několika hodin byla i prohlídka míst, kde se odebraná krev zpracovává, případně uskladňuje.