28. 11. 2014

Gymnázium Křenová

Exkurze do boskovické židovské čtvrti

28. 11. 2014 vyjeli studenti Společenskovědního semináře v rámci kapitoly o judaismu na exkurzi do bývalé židovské čtvrti v Boskovicích.

Během několika hodin se někteří z nich stali zdatnými znalci celé čtvrti. Na přiloženém minitestu si kdokoliv můžete vyzkoušet, zda jste znalcem ještě větším než oni☺. Komu se podaří dosáhnout lepšího výsledku než 9 a půl bodu (na každou položku lze získat max. bod), obdrží kromě projevu hlubokého uznání i drobnou věcnou cenu. Odpovědi můžete zasílat do 11. 1. 2015 na adresu kubik@gymkren.cz.

Minitest:

 1. Jaký je tvar kašny u koupadel?
 2. Na kterém domě je mezuza s viditelným výňatkem z tór
 3. Na jakou světovou stranu je obrácena loď synagogy?
 4. Kolik schodů je na jediném dochovaném představeném schodišti?
 5. Jaké je římské číslo na domech 4 a 10 z legendy?
 6. Jak vypadá vážná studna dnes?
 7. Co je dnes na místě masných krámů?
 8. Který dům na náměstíčku U Vážné studny má dvouúrovňové vstupy?
 9. Proč jsou v domě v Plačkově ulici 9 dveře v 1. patře?
 10. Popište dochovanou tyč na věšení hraničního řetězu.
 11. Koho si vzala dcera rituálního řezníka Fleischmanna?
Pro snazší řešení: