5. 2. 2015

Gymnázium Křenová

Přednáška o lidských právech

Existuje lidské právo na demokracii? Nad touto otázkou mohli ve čtvrtek 5. 2. 2015 zapřemýšlet studenti a studentky 3.C během stejnojmenné přednášky doktora Pavla Dufka z Katedry politologie FSS MU. Díky argumentačně nabitému, o politickou filosofii opřenému vystoupení tak měli možnost rozšířit si povědomí o problematice  lidských práv, seznámit se s důsledky, které by z přiznání tohoto práva vyplývaly, i se sami zeptat na otázky, jež by je v souvislosti s tímto tématem zajímaly. V neposlední řadě šlo též o to přiblížit některé z aktuálních pohledů na problematiku lidských práv, o níž se nejen v České republice vedou diskuse. Z přednášky například vyplynulo, že státy, v nichž existuje reálná podoba demokracie, mezi sebou víceméně neválčí. Tudíž lze předpokládat, že demokratický režim výrazně přispívá k omezení konfliktů mezi státy. Další zajímavá linie výkladu ukazovala nečekané otázky (a odpovědi na ně) vyplývající z obecně přijímaného přesvědčení o dodržování takzvané rovnosti příležitostí. Obecně se dá říci, že studenti měli možnost vidět a slyšet, jakým způsobem akademické prostředí problematizuje zdánlivě jednoznačné poznatky a „pravdy“.