24. 3. 2015

Gymnázium Křenová

Za gotikou v Brně

"Je to ona," zvolala jsem společně s ostatními účastníky dějepisného semináře, jakmile jsme dorazili na místo. Právě zde, na Mendlově náměstí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie nám bude představena brněnská gotika. Již ve škole jsme se dozvěděli, že budeme mít možnost nahlédnout na místa, která obvykle nejsou veřejnosti přístupná. A proto by snad jen člověk bez zájmu o krásu umění a kultury této příležitosti nevyužil. Čekání na průvodce, který je odborník na brněnskou historii a architekturu, mi zkrátily teplé sluneční paprsky. Hřejí do tváře a kromě prvních jarních květin a pylu, které o sobě dávají vědět především alergikům, navozují pocit klidu a přítomnosti jara.

Vstupujeme obrovskými vraty do kostela, který byl díky své jedinečné architektuře povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor. Ještě jeden krok vpřed a vůně kadidla ve mně probouzí sváteční atmosféru Vánoc. Stojím spolu s ostatními uprostřed prostorné stavby, obklopuje mě chlad a veškerou svou pozornost upírám na průvodce, který nás upozorňuje na křížovou klenbu nebo na lomený oblouk. Toho si všímám i na rámech oken. Aby působila čistotou, nevinností a utvářela prostor plný světla, jsou bez zdobených vitráží. Mou pozornost také získal barokní oltář s obrazem černé Madony, ke kterému jsme s dovolením mnichů směli přistoupit.

Chlad se začal měnit v zimu. Průvodcův podrobný výklad naznačuje, že je mu daný sloh vším. Proto by jej nerad zkracoval a na upozornění, že někteří z nás už mrznou, odpovídá jen krátce: "To nevadí..."

Interiér gotické stavby opouštím zmrzlá na kost. To, co mě může rozehřát, je zahrada a rajský dvůr kláštera cisterciaček. Spolu s bazilikou ho nechala vybudovat Eliška Rejčka, pohřbená v bazilice. Povedlo se, sluneční paprsky a poznání ještě nepoznaného mi vracejí barvu do tváře. Krátce nahlížíme i do kapitulní síně.

Jeden z mnichů zamyká klášterní zahradu. Odcházím s novými postřehy, zajímavými pocity a dalším poznáním brněnské historie.

Michaela Überhuberová, 3.C