22. 4. 2015

Gymnázium Křenová

Laboratorní cvičení pro ZŠ

Přírodovědný projekt se pomalu, ale jistě blíží do finále. Proto naši školu opět 22. dubna navštívili vybraní žáci 8. tříd ze základní školy na Antonínské. Byla to prozatím největší skupinka 32 nadšených dětí, které se dobrovolně přihlásily na den laboratorních cvičení z chemie, biologie a fyziky. Některé tváře nám byly povědomé, protože na projektovém dni byly již v podzimním termínu. O to víc nám byl jejich zájem milý.

V rámci laboratorních cvičení z chemie jsme navázali na výuku právě probíranou v 8. ročníku ZŠ. Žáci připravovali vodík a zkoumali vlastnosti této plynné látky. Zopakovali si zacházení s kahanem, které se naučili během minulého podzimního cvičení. Jako další plyn si připravovali oxid uhličitý. Učili se rozeznávat plyny různými důkazovými metodami. V poslední části zkoumali reaktivitu kovů a vlastnosti látek, které reaktivitu ovlivňují.

V biologickém cvičení tentokrát žáci pracovali s mikroskopy. Naučili se tuto laboratorní techniku ovládat a využít k pozorování drobného materiálu. Mikroskop používali i při pitvě včely, kterou si nejprve prohlédli v makroskopickém měřítku a následně pod mikroskopem pozorovali stavbu končetin a oka.

Ve fyzice jsme navázali na právě probírané učivo a soustředili jsme se na měření elektrického odporu a Ohmův zákon. Materiálem pro experiment bylo nejen lidské tělo, ale i žárovka, a na nich jsme měřili odpor. Také jsme stanovili voltampérovou charakteristiku tuhy.

Žáci ze ZŠ z naší školy odcházeli spokojeni po příjemně stráveném dni. Spokojení jsme byli i my vyučující a pomocníci z řad studentů gymnázia.