13. 5. 2015

Gymnázium Křenová

1.E (vy)řešila otázku pravdy a lži díky antické tragédii

7. 5. 2015 se na chvíli jedna z učeben gymnázia proměnila v antické město Théby. V rámci projektu studentek JAMU proběhl literární workshop na téma PRAVDA V NÁS - Jsme připraveni podívat se pravdě do očí? V průběhu této literární dílny se studenti prvního ročníku seznámili s antickými postavami a s nimi spjatou antickou mytologií, s mizanscénou a hledáním jejího významu pro jevištní situaci. Také se mohli vcítit do kůže samotného Oidipa a veřejně obhájit vlastní pravdu či lež před občany Théb.

13. 5. 2015 1.E navštívila Mahenovo divadlo a zhlédla samotnou inscenaci Král Oidipús. Po večerním představení následovala druhá dvouhodinová tvůrčí dílna, jejímž obsahem byla reflexe inscenace, konkretizace vlastního divadelního zážitku (v rovině estetické, etické, dramatické), popis a hodnocení jednotlivých divadelních složek (režie, dramaturgie, herectví, scénografie, hudba, choreografie), formulace témat inscenace a zamýšlení se nad jejich širším kontextem, nalézání aktualizace a významu klasického díla pro diváka dnešní doby a konečně samotné zamyšlení se nad stěžejní otázkou díla, zda opravdu toužíme po pravdě, nebo ji chceme slyšet, jen pokud je taková, jakou si ji přejeme my sami?

[pe2-gallery album="http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/gymkren/albumid/6150310457507021953?alt=rss&hl=en_US&kind=photo" ]