16. 10. 2015

Gymnázium Křenová

Nahlédnout pod pokličku advokacie: přednáška Jiřího Gabriela

Pohotový a po čertech mazaný řečník hájící v soudní síni velkého zloducha nebo nespravedlivě obviněného hrdinu. I takto si můžeme na základě celé řady filmových scén představovat práci advokáta. O tom, nakolik se tato představa liší od skutečnosti, se mohli přesvědčit studenti a studentky 4.C v pátek 16. 10. 2015. Do hodiny ZSV zavítal advokát Jiří Gabriel, aby jim přiblížil svou práci a seznámil je s některými případy, jimiž se jako advokát ex offo (přidělený z moci úřední) zabýval.

Gymnazisti a gymnazistky se tak měli například možnost dozvědět, že počet brněnských advokátů je neobvykle vysoký, že běžný advokát se trestněprávním záležitostem věnuje v minimální míře, že mezi nejčastější trestné činy patří neplacení výživného nebo že většinu času tráví advokáti nezajímavou a rutinní úřední činností, jež se týká převodu nemovitostí či developerských záležitostí. A také že před tím, než složí advokát-čekatel (koncipient) velmi těžké advokátské zkoušky, jej čeká velmi špatně placená právnická řehole.

Zazněly i informace o tom, za jakých okolností advokáta mít musíme (např. nemáme-li 18 let nebo hrozí-li nám vysoký trest) a proč na něj mají nárok ti, kteří jsou ve výkonu trestu. 

Došlo i na otázku, co v rámci své profese advokát smí a co už ne. Podle názoru advokátní komory nesmí kupříkladu vyšetřovat či jinými cestami zjišťovat pravdivost toho, co jeho klient tvrdí. Jeho role je taková, že činí kroky, jež pomáhají klientovi a zároveň nejsou v rozporu se zákonem. Největší zájem posluchačů patrně vzbudily případy, kterým se Jiří Gabriel věnoval jako advokát ex offo. V drtivé většině se týkají těch, kteří mají problémy se závislostí na drogách.