8. 1. 2016

Gymnázium Křenová

Chemická olympiáda - kategorie A

Na chemickou olympiádu kategorie a se připravovali studenti ze třídy 5.A a 6.A. Laboratorní práci na téma Neutralizační stanovení kyseliny sírové zvládli s přehledem, jako by úlohu prováděli minimálně studenti střední průmyslové školy chemické . :-)  Test teoretických znalostí byl ale velmi náročný. V kategorii A se nejedná o běžné středoškolské učivo, ale soutěžící si musí nastudovat vybrané kapitoly chemie do hloubky, řekněme vysokoškolské. Zdokonalili se nejen v oblasti biochemie – přenos kyslíku, hemoglobin, ale naučili se i počítat a odvozovat rychlostní řád reakce. Stereochemii organických sloučenin mají dnes už v malíčku a vztah mezi strukturou a reaktivitou látek dnes již považují za banalitu. :-)

To, že se školního kola nakonec zúčastnily 4 soutěžící, považuji za obrovský úspěch.

Výsledky školního kola:

  1. Vítězslav Halašta – 5.A
  2. Barbora Mikšátková – 6.A
  3. Bohuslava Relichová – 6.A
  4. Filip Ilkanič – 5.A
Do krajského kola postoupili tři soutěžící, ale naše největší želízko v ohni – Víťa Halašta – se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Nicméně, holky šly do krajského kola statečně a vybojovaly 19. a 20. místo (v pořadí Relichová, Mikšátková).

Za reprezentaci školy mockrát děkujeme!