4. 2. 2016

Gymnázium Křenová

Přednáška Pavla Dufka: Kvóty v demokracii

Představuje výrazně nižší početní zastoupení žen v politice závažný demokratický problém?   A pokud ano, mohly by být řešením kvóty? Tato otázka, vznesená ve třídě 3.B, uvedla ve čtvrtek 4. 2. 2016 přednášku doktora Pavla Dufka z Katedry politologie FSS MU.

    První polovina přednášky sloužila k seznámení se současnou (nejen českou) situací a k objasnění základních principů reprezentativní demokracie. Zajímavostí například bylo, že největší politické zastoupení žen má Rwanda nebo že ve Švédsku je zastoupení žen 44%, aniž by tam povinné kvóty vůbec existovaly. V ČR je naopak zastoupení žen poměrně nízké, a to okolo 20 %. Na vině jsou především tzv. strukturální důvody (ženy mají obecně horší postavení na trhu práce a politika je chápána jako mužská činnost).

    Hlavní část přednášky se soustředila přímo na konkrétní argumenty pro a proti kvótám, jež se týkají zastoupení žen v politice. Studenti a studentky tak měli možnost přemýšlet o otázkách, které jsou aktuální i v českém politickém prostředí. Závěrečné dotazy svědčily o tom, že jde o živé téma.