3. 5. 2016

Gymnázium Křenová

Exkurze 1.B do Kralic nad Oslavou 29. 4. - Památník Bible kralické

Připojujeme drobnou ukázku, že výstup z exkurze může mít i poněkud neobvyklou podobu (následek čekání na vlak a hry "Kdo, jak, co, kde, s kým, proč")...

Balbín se nevyhnutelně modlil k bohu ve vlaku s židem protože chtěl ochránit knihtisk

TGM špatně namočil papír v Německu s T. G. Masarykem protože to nikdo před ním neudělal

Paní průvodkyně natírala inkoustem v Ivančicích Jana Blahoslava protože mohla být jen katolická církev

Johann Gutenberg pomocí knih překládal bibli v kostele s Husem protože se nudil

Johann Gutenberg krasopisně natíral barvou písmenka v místní škole s Komenským protože z toho měli radost

Autor: Aleš Kubík