4. 5. 2016

Gymnázium Křenová

Carnuntum – historická exkurze aneb „už staří Římané…“

Ve středu 27. dubna se uskutečnila v tomto školním roce už druhá historická exkurze určená pro první ročníky našeho gymnázia. Na podzim jsme navštívili archeopark Všestary u Hradce Králové zaměřený na dějiny pravěku. Teď na jaře, poté co jsme probrali skoro celý starověk, vyrazili jsme za poznáním antiky. Protože už máme zkušenost s tím, že nejlepší je si historii pěkně „osahat“ na místě činu, vydali jsme se do Dolního Rakouska, kde při řece Dunaji, nedaleko slovenské (a trochu dál od moravské) hranice leží archeopark Carnuntum. Tady, u hranice s tehdejším germánským světem, si Římané v roce 6 n.l. založili legionářský tábor, kolem nějž se časem rozrostlo i civilní město (ve 2. století v něm žilo až 50.000 lidí). Ve 4. století ho germánské kmeny poničili a v následujícím období zániku západořímské říše a stěhování národů upadlo v zapomnění (na rozdíl od nedaleko ležící Vindobony – Vídně). Cihly a kámen z kdysi velkého Carnunta pak používali ve středověku i ve vzdáleném okolí, až pak na konci 19. století přišli se systematickým výzkumem archeologové. A v posledních desetiletích se zde k vykopávkám přidávají zdařilé rekonstrukce a „zpřítomňuje“ se zde dávná římská minulost pro širokou veřejnost či školní exkurze.

Rozděleni do dvou skupin jsme absolvovali „zážitkovou prohlídku“ se slovenskými průvodci (více snad vypovědí fotografie). Odpoledne jsme se autobusem přesouvali za ostatními památkami, protože celý komplex má přes 300 hektarů. Na závěr jsme navštívili muzeum v obci Bad Deutsch-Altenburg, jehož expozice je doplňkem k archeoparku Carnuntum.

Cestu zpátky jsme volili nikoli přes Bratislavu po slovenské dálnici, nýbrž přes známé „Moravské pole“ neboli „Marchfeld“, rovinaté území v Dolním Rakousku mezi Dunajem a řekou Moravou (německy March). Bylo by totiž škoda minout památník k bitvě z roku 1278 mezi Přemyslem Otakarem II. a Rudolfem I. Habsburským, která na Moravském poli (u Suchých Krut – Dürnkrut) proběhla.

Tímto prostorovým přesunem z Carnunta na Moravské pole jsme se přesunuli symbolicky i v čase, a to do středověku. Ten bude náplní učiva především ve druhém ročníku, takže malá ochutnávka pro začátek a teď už zase můžeme plánovat, kam se na pořádnou historickou výpravu v příštím školním roce vydáme.

Autor: Jan Rybníkář