5. 5. 2016

Gymnázium Křenová

ZŠ Antonínská opět na Křenové

V úterý 26.4.2016 navštívilo naši školu 26 vybraných žáků ze základní školy na Antonínské ulici. Dostavili se v návaznosti na přírodovědný projekt, který byl ukončen minulý školní rok. Žáci osmých tříd absolvovali den plný experimentů, které navazují na právě probírané učivo. V laboratořích biologie se seznámili s některými fyziologickými funkcemi vlastního těla a naučili se základy mikroskopování. V chemii si sestavili jednoduché aparatury, připravovali a dokazovali přítomnost vodíku a kyslíku. Ve fyzice se pracovalo s nakloněnou rovinou a kyvadlem za využití měřícího systému ISES. Během dne vládla všeobecná spokojenost nejen žáků, ale i vyučujících a našich studentů, kteří při laboratorních pracích sekundovali.

Autor: Valerie Richterová