9. 5. 2016

Gymnázium Křenová

Přiblížit souvislosti, podnítit diskusi

Migrační krize je jedním z nejčastějších mediálních témat dneška. V záplavě mediálních obrazů někdy zaniká kontext, v němž se odehrává. S cílem představit třídě 3.B tuto problematiku v širších souvislostech se v pondělí 2. 5. 2016 uskutečnila přednáška studentů Masarykovy univerzity. Každý ze tří přednášejících se soustředil na oblast, které se v rámci svého oboru věnuje. První část se týkala přímé zkušenosti z uprchlických táborů, konkrétně z maďarského Röszke. Poté studentka religionistiky seznámila posluchače se základními informacemi o islámu. Třetí přednášející se soustředil na pozadí vzniku migrační krize, především na tzv. arabské jaro: na jeho příčiny, průběh a současnou situaci. Hlavním ilustračním příkladem se staly události v Sýrie, jež vyústily ve válečný konflikt a které lze považovat za jednu z hybných sil migrační krize. Velmi živou podobu měla závěrečná diskuse. Zájem studentů a studentek byl intenzivní, a kdyby nebylo přesně vymezeného času, určitě by debata pokračovala dále.

Autor: Radovan Plášek

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.