23. 6. 2016

Gymnázium Křenová

Exkurze do Městského divadla Brno

Na den 16.5. jsme jako odměnu za představení s paní profesorkou Zapletalovou pro 1A zařídili exkurzi do Městského divadla Brno, kdy nás jeho zaměstnanci provedli prostorami, které běžný divák neuvidí. Studenti byli zvídaví, ptali se a fotili i do hodin fyziky, protože si málokdo uvědomuje, kolik techniky je nutné pro zrod velkého profesionálního divadelního představení. Studenti se dostali na starou i novou (muzikálovou) scénu divadla, stáli na obou jevištích, viděli vše z pohledu herců, kteří na nich každý večer hrají, svezli se na „točně“, navštívili zvukařskou kabinu a prošli se i závratně vysoko nad jevištěm, aby viděli, „jak se co dělá“ a děje.

Možná se někdy v budoucnu s některými z nich na těchto prknech setkáme jako s herci či tvůrci, kdo ví…

Názory některých účastníků exkurze:

„Bylo velice zajímavé vidět divadlo jinak než z pohledu diváka. Uvítali jsme informace o tom, jak náročnou práci mají i jiní lidé, kteří v divadle pracují a jakou důležitou práci mají.“

„Pánové byli milí a sympatičtí. Bylo zajímavé vidět, jak se všechno na jevišti odehrává z pohledu herce, jak je celá divadelní hra komplikovaná a jak je důležitá souhra všech, kdo se na divadelním představení podílejí.“

„Moc se nám líbily kulisy k představení Sugar a Prodaný smích.“

A závěrem malý slovníček divadelních termínů (některé už 1A byly vysvětleny na místě):

Forbína - předscéna, část jeviště před oponou.

Inspicient (z lat.), dohlížitel. V divadelnictví jest inspicient pomocná osoba starající se o to, by všichni účinkující herci, zpěváci a vůbec všechen účinkující personál byl za kulisami pohotově a aby včas vstoupil na scénu. Inspicient jest zároveň přidán k rukoum režiséra a vykonává jeho rozkazy vztahující se k řádnému vypravení dramatického díla na jeviště(viz. Ottův slovník naučný).

Ferman - rozvrh práce herce pro určité období (představení, zkoušky aj.)

Fundus - zásobárna všech již použitých, používaných i dosud nepoužitých rekvizit, kostýmů, kulis, divadelních her, jakož i všech věcí a osob.

Kvilt - jevištní závaží(i tyhle přetěžké hrůzy jsme v divadle viděli)

Vše o Městském divadle Brno zde: www.mdb.cz

Fotky z exkurze:

Autorka: Hana Kočí