11. 11. 2016

Gymnázium Křenová

Setkání se zástupcem izraelského velvyslanectví

Dne 8. 11. 2016 měli žáci Gymnázia Brno, Křenová jedinečnou možnost k setkání se zástupcem diplomatické mise státu Izrael Eranem Yuvanem, který navštívil naši školu. Celá akce probíhala v anglickém jazyce, kdy nám byla formou powerpointové prezentace tato země postupně představena. Na úvod jsme si zopakovali geografii Izraele a pro lepší představu jsme měli k dispozici i porovnání s ČR. Právě vzájemná provázanost obou zemí, již můžeme pozorovat prakticky od jejich samotného vzniku, byla důležitým tématem. Bylo tak vzpomenuto například i na prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, který v roce 1927 jako vůbec první hlava státu navštívil židovské osady v tehdejší Palestině, nebo na Václava Havla, jenž stál na začátku obnovených česko-izraelských vztahů po pádu komunismu. Vyzdviženo bylo také současné politické, ekonomické a kulturní propojení, které je v mnoha ohledech jedinečné. Poutavá prezentace nám následně přiblížila i historii izraelského státu, která sice není nijak zvlášť dlouhá, ale zato bezpochyby pestrá. Postupně jsme prošli nejdůležitějšími historickými body od existence Britského mandátu Palestina, přes vyhlášení nezávislosti roku 1948 až po současnost. Krátce jsme byli seznámeni i s politickým systémem jediné skutečně demokratické země Blízkého východu, přičemž jsme se dostali k zahraničním vztahům a řeč byla i o válečných konfliktech s Palestinou a v Sýrii. V kontrastu s tím naopak vynikl velký význam míru mezi Izraelem a Egyptem, respektive Jordánskem. Eran Yuvan rovněž zdůraznil význam bezpečnosti a obrany Izraele a připomněl výhody a prestiž, jakou má vojenská služba v tomto státě. Přestože tři čtvrtiny obyvatel v Izraeli jsou Židé, hovořil o své vlasti jako o multikulturní zemi. Poukazoval na vyspělost tamní ekonomiky a školství, o čemž nás přesvědčil i videem prezentujícím izraelské vynálezy, bez nichž by se dnešní společnost jen těžko obešla. Právě toto video společně s dalšími dvěma, jimiž byla prezentace proložena, pak navodily příjemnou náladu, v níž jsme po celou dobu setrvali a alespoň částečně tak Eran Yuvan skutečně „přinesl“ Izrael k nám. Na závěr ochotně zodpověděl všechny naše dotazy a jako suvenýr jsme si kromě nabytých vědomostí odnesli i připínací odznáček. Ondřej Krejčí, 5.A