15. 11. 2016

Gymnázium Křenová

ZŠ Antonínská v laboratořích gymnázia

V rámci návaznosti na Přírodovědný projekt navštívili naši školu 15.11.2016 žáci ZŠ Antonínská. Jednalo se o skupinu 29 žáků z 8. tříd. V průběhu šesti vyučovacích hodin osmáci absolvovali laboratorní cvičení z biologie, chemie a fyziky. K experimentům byly často využívány přístroje ISES, kterými byla škola vybavena v rámci projektu. Vzhledem k tomu, že na zmíněné základní škole nemají žádné laboratoře, žáci si den plný pokusů velmi pochvalovali. Za bezproblémový průběh celého dne je potřeba poděkovat nejen vyučujícím, kteří vedli jednotlivá laboratorní cvičení, ale i našim studentům, kteří při experimentech žákům ze ZŠ asistovali.