16. 11. 2016

Gymnázium Křenová

Planetárium – Cesta za miliardou hvězd

Ve středu 16. listopadu 2016 navštívily třídy 1.A a 4.A v rámci návaznosti na Přírodovědný projekt planetárium. Zvolený pořad – Cesta za miliardou hvězd – provedl naše studenty nejen sluneční soustavou, ale i celou naší galaxií. Žáci se seznámili s principy měření vzdáleností vesmírných těles a dozvěděli se zajímavosti o sondě Gaia, která je vesmírnou astronomickou observatoří Evropské kosmické agentury. Naši studenti opět ukázali, že mají vynikající znalosti v oblasti astronomie, což se projevilo nejvíce v první komentované části pořadu a návštěva planetária je pro ně vítaným zpestřením výuky.