30. 1. 2017

Gymnázium Křenová

Studenti Křenky se stali abonenty v HaDivadle

23. 1. 2017 zahájilo naše gymnázium spolupráci s HaDivadlem.

V rámci hodin českého jazyka studenty navštívila Dagmar Radová – dramaturgyně HaDivadla, která jim představila celkové fungování divadla i funkci svoji. Hlavním záměrem setkání ale bylo představit hru Vernisáž, kterou studenti dva dny na to zhlédli na večerním představení v HaDivadle. Měli tak možnost srovnat absurdní drama Václava Havla s mírně netradičním zpracováním HaDivadla.

Z workshopu ke hře se také například dozvěděli, co předcházelo sepsání Vernisáže, kde bral Václav Havel inspiraci a jakým způsobem ho ovlivňovala doba, ve které žil a tvořil. Dále jsme se také společně zamýšleli nad aktuálností tématu  hry - tedy čtyři desítky let od jejího sepsání. Každý si tak mohl odpovědět na otázku, zda i my si v dnešní době nevytváříme jen „kvartýr s ksichtem“, stejně jako Michal a Věra. Nebo také přemýšlet nad tím, do jaké míry jsme aktivní, popř. v čem se máme aktivizovat – stejně jako Václav Havel při sepsání dopisu Gustavu Husákovi.

Spolupráce HaDivadla a našeho gymnázia Vernisáží ale zdaleka nekončí. Studenti se tak mohou v rámci projektu „Čtenářský deník“ v budoucnu těšit na inscenace jako Strýček Váňa, Maryša nebo paní Bovaryová.

Autorka: Pavlína Ježková