6. 2. 2017

Gymnázium Křenová

Je lehké/těžké být dospělým?

Nad výhodami i nevýhodami dospělosti se zamýšleli studenti našeho gymnázia v rámci literární soutěže o cenu Ludvíka Kundery.

Soutěž pořádá již sedmým rokem Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s místní základní školou. Cílem soutěže, která je určena pro děti a mládež od 9 do 18 let, je rozvíjet jejich vztah k četbě a podnítit jejich zájem o vlastní literární tvorbu.

Ve středu 1. února 2017 se uskutečnilo v Městské knihovně Kunštát slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací, jehož se zúčastnily i dvě studentky třídy 1.A - Veronika Švejdová a Marie Štěpánková. Práce Marie Štěpánkové, která překvapila zralým pohledem i originálními postřehy, byla oceněna 3. místem.

Blahopřejeme!

Autorka: Magdalena Klímová