7. 4. 2017

Gymnázium Křenová

Jeden svět

Dne 3. dubna 2017 se v rámci mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět zúčastnili studenti 3. ročníku filmové projekce v kině Art. V Berlíně a Krakově divácky oceňovaný film z dílny bratrů Baraka a Tomera Heymannových s názvem Kdo mě teď bude mít rád? se věnoval úskalím, která souvisí především s homosexuální orientací hlavního protagonisty Saara, původem z Izraele, avšak žijícího v Londýně. Takřka půldruhé hodiny dlouhý film mapoval nejen život samotného Saara, v němž nastal zásadní zlom poté, co se nakazil virem HIV, ale i celé jeho rodiny. Právě na vzájemném vztahu Saara a zbytku jeho rodiny, čítající kromě rodičů celkem šest jeho sourozenců, film poukazoval na nebezpečí předsudků o homosexuálně orientovaných lidech a strachu z nemoci, který může vést k vzájemnému odloučení podobně jako ve zdokumentovaném případě. Ačkoliv svým zasazením do židovského kulturního prostředí patřil příběh Saara spíše k těm extrémnějším, jak jsme se mohli v debatě po filmu, jež byla (snad kvůli malé odvaze našich studentů) usměrňována místním moderátorem, dozvědět přímo z úst člověka infikovaného virem HIV, nástrahy s touto nemocí spojené, jako například strach okolí a předsudky, jsou bohužel podobné i v našich končinách, přestože nemoc AIDS díky pokroku v medicíně u infikovaných ani nemusí propuknout a kromě užívání léků se tak pacienti nepotýkají s většími omezeními než těmi, která jim vytváří dnešní společnost, jež se od těchto problémů alibisticky distancuje. Jedním z cílů mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět je proto snaha posunout globální myšlení o podobných tématech správným směrem.

Ondřej Krejčí, 5.A