10. 4. 2017

Gymnázium Křenová

Tokamak GOLEM - exkurze seminaristů 3. ročníku

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze získala roku 2007 unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM. Na tomto zařízení je provozována jak veděcká, tak i vzdělávací činnost. Proto jsme se rozhodli vyrazit se studenty fyzikálního a chemického semináře do Prahy a podívat se, jak vypadá provoz GOLEMa v praxi.

Tokamak je prstencové zařízení, v kterém se uskutečňuje termojaderná reakce - slučování deuteria a tritia za vzniku helia. Vzhledem k vysokým teplotám při termojaderné reakci zabraňuje dotyku plazmatu a stěny komory tokamaku magnetické pole vytvářené na principu funkce transformátoru. Studenti si toto zajímavé zařízení, které umožňuje zkrotit reakci probíhající na hvězdách, prohlédli a také viděli jeho činnost při řízené reakci. Činnost tokamaku můžete vidět i Vy pohodlně od svého počítače: http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/Education/offer

Tokamak GOLEM byl asi největším lákadlem, ale na fakultě nám ukázali i jiná zajímavá pracoviště. Navštívili jsme laboratoř dozimetrie a ionizujícího záření nebo jsme si ověřili pomocí spekter atomů, zda jsou naše zlaté hodinky opravdu ze zlata.

   

Autor: Zdeněk Kadeřábek