18. 4. 2017

Gymnázium Křenová

Ale co je pravda……

Ve středu 12.4.2017 , kdy na naší škole probíhal první termín přijímacích zkoušek, se studenti 3. ročníku zúčastnili v Klubu Leitnerka literárního kabaretu podle Knihy apokryfů Karla Čapka s písničkami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Osm apokryfů bylo rozděleno do tří částí. První byly na motivy Shakespearových her. Druhou skupinu tvořily apokryfy biblické a třetí se týkal sporů mezi mladou a starší generací – apokryf o rodině pračlověka Janečka. Výborné herecké výkony podala studentka naší školy Lucie Malingerová (5.A), která je členkou Veselé divadelní společnosti. Představení se setkalo s velkým ohlasem nejen kvůli výkonům této studentky, ale i poselství o lidské společnosti. Autorka: Iva Nohelová