2. 5. 2017

Gymnázium Křenová

Stabilitas loci ve Žďáře nad Sázavou

Alespoň jedna dějepisná exkurze během školního roku je pro třídu 2.B nezbytností. Letos se probírá období středověku a raného novověku. Kam tedy za gotikou a barokem? Například do Žďáru nad Sázavou, kam jsme se ve středu 26.4. vydali vlakem. V polovině 13. století se tam pěšky vydali mniši, kteří si prostor k životu museli v místních hustých lesích nejdříve „vyžďářit“, tedy vypálit. V areále bývalého cisterciáckého kláštera (zrušen 1784 za josefínských reforem) postupně upravovaném na zámek, který byl po roce 1989 navrácen rodině Kinských, sídlí nedávno zbudované Muzeum nové generace. Přízemí jednoho křídla bývalého kláštera je věnováno období středověku, především životu mnichů cisterciáckého řádu. Přesunem do podkroví se návštěvník ocitne v období baroka, které je v klášteře, a obecně ve Žďáře, spojeno s významnou architektonickou památkou – Poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (od roku 1994 památka UNESCO). Muzeum nové generace kombinuje zážitkové prvky (některé vystavované předměty doslova ožívají pod rukama) s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí. Velkým pomocníkem je také audioprůvodce, který přes sluchátka návštěvníkům zprostředkovává nejen historická fakta, ale převážně docela dramatické či poetické texty. Muzeum se vedle běžných návštěvníků věnuje i školám, jimž nabízí vzdělávací programy s přesahem do historie, dějin umění i vědy. Nás se ujala paní lektorka Schutová a v programu nazvaném „Stabilitas loci“ se žáci ve skupinkách věnovali následujícím tématům: klášter a jeho obyvatelé, cisterciácký řád, opat Václav Vejmluva a architekt Jan Blažej Santini Aichel, svět barokního člověka a žďárský klášter v labyrintu času. Zpracované úkoly si pak žáci vzájemně představovali na různých místech areálu kláštera. V muzejní kavárně jsme se občerstvili, a hned poté vyrazili na kopeček, respektive na horu, tedy Zelenou horu, kde nás čekal další cíl naší exkurze, již zmiňovaný Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Ten se dostal zpět do správy katolické církve, takže komentovaná prohlídka se musí domlouvat nezávisle na návštěvě žďárského zámku. Vše se nicméně podařilo naplánovat a sladit bez problémů. Po teoretických základech, které jsme získali v muzeu, jsme nad rafinovaností tzv. gotizujícího baroka mohli žasnout přímo na místě činu. Pokud chcete alespoň trochu z atmosféry naší exkurze okusit, prohlédněte si níže uvedené fotografie. Ale nejlépe uděláte, když se tam na exkurzi vydáte někdy příště sami.

Autor: Jan Rybnikář