9. 5. 2017

Gymnázium Křenová

Úspěchy v němčině na republikové úrovni

Začněme Klárou Odstrčilovou (5.A), která se v letošním školním roce „prošprechtila“ ze školního, přes městské a krajské kolo až do celorepublikového finále v olympiádě z německého jazyka. Celostátní finále se konalo v Praze na půdě Goethe-Institutu a Klára obsadila vynikající 2. místo (považte, pouze 0,5 bodu za vítězem). Slavnostní vyhlášení pak proběhlo na německém velvyslanectví a Klára se může pochlubit společnou fotografií s panem Hansjörgem Haberem, který v současné době velvyslanectví SRN v Praze vede (viz foto).

V minulém roce jsme touto dobou psali o jiných Klářiných úspěších, totiž o postupu mezi posledních osm nejlepších v soutěži Jugend debattiert international. Letos už Klára podle regulí nesměla soutěžit, nicméně se posunula do ještě vyšší kategorie školitelky a porotkyně. Ve spolupráci s předloňským úspěšným soutěžícím, naším bývalým absolventem Víťou Duškem a naším lektorem NJ Georgem Vossemerem, ale rovněž i ve spolupráci se stejně zainteresovanými žáky z Gymnázia Matyáše Lercha, připravovala pomocí workshopů naše žáky na letošní ročník JDI. Naši školu reprezentovala v právě proběhnuté „Landesqualifikation“ (16 nejlepších z celé republiky) 4.-5. května na Goethe-Intitutu v Praze žákyně Barbora Chlupová, Klářina spolužačka z 5.A. Na stručnou fotodokumentaci se můžete podívat pod článkem, teď připomeňme základní fakta a pravidla soutěže: v každé debatě se k předem ohlášenému tématu vyjadřují ve vymezeném čase (celkem 24 minut) čtyři debatující, kteří jsou rozděleni na stranu PRO a stranu CONTRA. Osobní názor účastníků debaty na dané téma není rozhodující, informace, podklady a strategii si musí do debaty připravit pro oba úhly pohledu. Bára si pro první debatu v Praze vylosovala pozici PRO 1 a jako první se vyjadřovala k hypotetické otázce, zda by čeští maturanti měli po skončení školy povinně absolvovat jeden rok dobrovolnické práce v sociální oblasti.

Porota se poradí, ohodnotí soutěžící a nabídne jim i zpětnou vazbu. Druhá debata se týkala další hypotetické a dosti kontroverzní otázky, jestli by nebylo žádoucí, aby nastávající rodiče v ČR absolvovali povinné rodičovské školení (doslova „rodičovský řidičák“), než své děti začnou vychovávat. V této debatě už musela Bára počítat s pozicí CONTRA (opět si vylosovala 1). Jak sami uznáte, nejsou to žádná snadná témata. Kromě zvládání debaty v německém jazyce je nutné si k tématu nastudovat řadu podkladů (jak to funguje jinde, prameny a zdroje vyhodnotit, utřídit atd.). A samozřejmě jde o živou debatu, kdy se musíte koncentrovat na „opozici“ a adekvátně reagovat na protiargumenty. Výkony soutěžících měly vysokou kvalitu a porota měla jistě plno práce. To nejlepší přichází nakonec: Barbora Chlupová postoupila do tzv. „Halbfinale“ (posledních 8 v republice), které se uskuteční příští měsíc opět v Praze na Goethe-Institutu a ještě předtím ji čeká s dalšími postupujícími týdenní seminář v Německu, kde se jim budou věnovat němečtí experti na rétoriku a další disciplíny, které žáky v debatování posunou ještě o kousek dál. Blahopřejeme srdečně Báře, držíme palce do dalšího kola a děkujeme rovněž Kláře, Víťovi a Georgovi za velké nasazení při přípravě na soutěž, za podporu Báře a také za reprezentaci školy v roli porotců.

Autor: Jan Rybnikář