25. 5. 2017

Gymnázium Křenová

Slavkovské memento s bonusem pro 1.A

V tomto školním roce se 7 studentů třídy 1.A zúčastnilo soutěže Slavkovské memento. Přestože došlo k administrativnímu omylu a naši studenti nemohli přijet na oficiální vyhlášení, podařilo se nakonec vše napravit a přičiněním pana Blažka, ředitele slavkovského zámku, dostali naši soutěžící jako bonus soukromou prohlídku slavkovského zámku. V úterý 23. května jsme si tedy ze Slavkova odváželi nejen diplomy a knižní ceny, ale také jedinečný zážitek z prohlídky druhého největšího barokního zámeckého komplexu na Moravě.

Velké gratulace patří zejména Davidu Šumanovi a Marku Berkovi, kteří za své soutěžní práce obdrželi zvláštní cenu poroty. Jim i ostatním úspěšným soutěžícím blahopřejeme!

Autorka: Magdalena Klímová