27. 6. 2017

Gymnázium Křenová

Návštěva Anatomického muzea

Dne 8. a 9. 6. navštívili studenti 5. A a 3. E Anatomické muzeum, které je součástí Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Toto muzeum je pojmenováno na počest profesora MUDr. et RNDr. Karla Žlábka, který věnoval velké úsilí při shromažďování anatomických preparátů. Založeno bylo už v roce 1919, kdy byl založen i Anatomický ústav v Brně.

Ačkoliv někteří studenti srovnávali exponáty s výstavou Bodies, je třeba si uvědomit, že na rozdíl od populární výstavy, která jede po komerční bázi, pro lékařskou fakultu a obzvláště pro její studenty je reálný exponát nutným studijním materiálem. A i pro nás se na chvíli stal studijním materiálem.

Celé muzeum je rozděleno podle soustav, které tvoří lidské tělo. Na začátku se nacházela kosterní soustava, ve které nás zaujalo srovnání rozdílů u mužské a ženské lebky či uložení ještě nevyvinutých zubů. U trávicí soustavy upoutalo zobrazení sítě cév, které tvoří z velké části játra.

Zajímavá byla také sbírka lidských plodů, ať už kvůli porovnání velikosti v jednotlivých měsících, tak i z hlediska vyvinutosti těl.

Sportovci se zase zajímali o menisky.

Nejzajímavější částí byla ale sbírka anomálií a poruch či nemocí, které se projevují na některých částech lidského těla. Nejzajímavější byla kostra Josefa Drásala, českého obra. Tato výška však byla způsobena akromegalií, nadměrným vylučováním růstového hormonu v dospělosti. Vzhledem k jeho výšce 240 cm se stal oblíbeným exponátem k poměřování se všemi studenty.

Roztomilou tečkou pak byla již osrstěná koťátka, která byla v děloze.

Věřím, že pro všechny byla návštěva poučná a zajímavá a studenti 3. ročníku biologie si nad skutečnými lidskými exponáty zopakovali a utvrdili poznatky o lidském těle.

Autorka: Veronika Mačátová