31. 10. 2017

Gymnázium Křenová

Soud s Médeou

Po přečtení divadelní hry z naší povinné četby - Médeia/Médea (Euripides) nás čekal velmi originální úkol. Soudit Médeu. Doslova. Celá třída se rozdělila na soudce, státní zástupce, obhájce Médey, svědky, dokonce i 12člennou porotu. Nastalo pár hodin příprav ve škole, ale případu jsme se věnovali i ve volném čase. Shánění podkladů nás přivedlo až do starých řeckých bájí a pověstí, kde příběh Médey a Iásona začíná. Dovršení našich příprav proběhlo 30. října 2017, kdy jsme uzpůsobili učebnu a samotný proces s Médeou mohl začít. "Projekt", jestli to tak můžu nazývat, dopadl moc dobře. Obě strany měly připravené argumenty, nakonec však porota v poměru 9:3 rozhodla v její neprospěch. Většina se tedy shodla na její vině. Porota tedy nerozhodla jednomyslně. Myslím, že budu mluvit za celou třídu, když řeknu, že jsme si přípravy i samotný soud velmi užili.

Autorka: Pavlína Žáčková, 3.A