31. 10. 2017

Gymnázium Křenová

Řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o.

Dne 7. listopadu 2017 se v době od 16:00 do 19:00 budou konat řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o. V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad škol zřizovaných Jihomoravským krajem (33/INA-VOK) se zveřejňují následující informace.   Informace o kandidátech za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (v abecedním pořadí)
  1. MUDr. Hana Dostálová, 45 let, bytem Žitná 76, 664 48 Moravany, lékařka, privátní endokrinoložka;
  2. Ing. arch. Kateřina Špringlová, 52 let, bytem Čichnova 26, 624 00 Brno, architektka;
  3. Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., 64 let, bytem Lidická 647, 667 01 Židlochovice, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, profesor onkologie, LF MU, Brno, poslanec PČR;
  4. Kuong Žargalsaikhan, 18 let, bytem Křenová 75, 602 00 Brno, student Gymnázia Brno, Křenová, p. o.
  Informace o kandidátech za pedagogické pracovníky školy (v abecedním pořadí)
  1. Mgr. Zdeněk Kadeřábek, 32 let, bytem Ryšánkova 8, 613 00 Brno, středoškolský učitel;
  2. Mgr. Jan Kaplan, 43 let, bytem Moutnice 188, 664 55 Moutnice, středoškolský učitel;
  3. Mgr. Aleš Kubík, 43 let, bytem Sokolská 243, 679 72 Kunštát, středoškolský učitel.