6. 11. 2017

Gymnázium Křenová

Hodina moderní chemie

Dne 12. října 2017 navštívili Gymnázium Křenová dva zástupci z VŠCHT Praha, aby předvedli našim studentům zábavné pokusy ze světa chemie. Program trval jednu vyučovací hodinu a vystřídali se na něm studenti prvního a druhého ročníku. Hodina začala velmi stručným představením přednášejících, ale pak se věnovala už pouze chemii. A nebyly to vzorečky či rovnice a výpočty, které rychle dokážou mnohé od chemie odradit, ale právě pokusy – barevné, bouchající či zábavné. A právě ti, kteří jsou v chemii zběhlí, dokáží z pokusů vytvořit pestrou kouzelnickou show. Umí to i bez triků a kouzel, která jsou pro iluzionisty typická, ale jen s reálným podkladem a vysvětlením. Naši přednášející nám ukázali, jak bouchá střelný prach, či jak hoří nitrocelulóza a také, jaké barvy může mít plamen. A ačkoliv barvení plamene kationty kovů jako analytickou metodu znají druháci z laboratorních cvičení, přesto si ji s radostí prohlédli. Také došlo na vděčné pokusy z dusíkem, a proto si budou žáci určitě pamatovat, jak se chová v dusíku gumová hadička, nafouknutý balónek, či (díky sehrané scénce) dusíkem zmražený karafiát. Jedna třída měla dokonce to štěstí, že díky tomu, že následující hodinu měla volnou, byli chemici schopni vytvořit pomocí dusíku pravou zmrzlinu s jahodovomedovou příchutí. Je pravda, že v hodinách chemie tolik prostoru pro pokusy není, ale jak správně doktorandi na závěr poznamenali, bez těch neoblíbených vzorečků, rovnic a výpočtů se totiž zábavná a moderní chemie dělat nedá.
Autorka: Veronika Mačátová