7. 11. 2017

Gymnázium Křenová

Společenskovědní seminář na letovických ghátech

30. října jsme si v rámci semináře vypůjčili letovické „gháty“ u Svitavy a udělali si na nich malé české Váránasí. Teplota vzduchu a vody sice srovnatelná nebyla, to je koneckonců nejlépe vidět z fotografií, ale symbolické prožití různých hinduistických rituálů se přes všechny překážky povedlo…

Autor: Aleš Kubík