8. 11. 2017

Gymnázium Křenová

Výsledky voleb do školské rady

Volby do Školské rady Gymnázia Brno, Křenová, příspěvková organizace

Dne 7. 11. 2017 proběhly volby do Školské rady Gymnázia Brno, Křenová, příspěvková organizace. Voleni byli tři členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy a tři členové za pedagogické pracovníky školy. Z celkového počtu 952 osob oprávněných volit bylo 693 zákonných zástupců, 200 zletilých žáků a 59 pedagogických pracovníků. Odevzdáno bylo 55 platných volebních lístků. Oznámení ani stížnosti nebyly podány. Zisky jednotlivých kandidátů: Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy:

Kuong Žargalsaikhan                             15 hlasů - zvolen

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.       13 hlasů - zvolen

Ing. arch. Kateřina Špringlová               11 hlasů - zvolena

MUDr. Hana Dostálová                          11 hlasů - nezvolena

O pořadí kandidátek na 3. a 4. místě musel pro rovnost hlasů rozhodnout podle odstavce 2.2.9 Volebního řádu pro volby členů školských rad škol zřizovaných JMK los.   Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Jan Kaplan                                       17 hlasů - zvolen

Mgr. Aleš Kubík                                       13 hlasů - zvolen

Mgr. Zdeněk Kadeřábek                         11 hlasů - zvolen